Nieuwsbrief Zorg en Welzijn juli 2014
Nu gratis: dokter!
Maarten de Haan

Door Maarten de Haan, senior consultant zorg en welzijn

Journalisten, politici, vakbondsmensen. Wat worstelen ze toch met dat nieuwe fenomeen, het vrijwillig werken door pas afgestudeerde of pas gespecialiseerde professionals. Vooral als deze min of meer onbezoldigd diensten gaan verlenen in “onze zorg”, als het om hoogopgeleide experts als artsen en psychologen gaat.

De Volkskrant luidde een soort noodklok over medische experts met “minder-waardige contracten” of zelfs onbetaald werk. Ook de vereniging voor jonge specialisten roerde zich en uiteraard ging de ABVO KABO weer eens vol op het orgel. Termen als verdringing en uitbuiting moeten ons ervan doordringen dat de grootst mogelijke malaise dreigt. De wereld –of tenminste de wereld van het georganiseerde belang- is soms zo voorspelbaar dat je er oren en ogen voor zou willen sluiten.

Hoe zit dat nou met al die hoogopgeleide zorgprofessionals die gratis werken en waarom nu opeens? Misschien zijn er een aantal oorzaken te noemen. Het eerste is dat bij een aantal gespecialiseerde opleidingen met een plafond voor de instroom toch een overschot is ontstaan. Bij andere academische studies, zoals psychologie, is er nooit een echte beperking aan de poort geweest. De situatie waar de geneeskundigen nu in zitten kennen psychologen al sinds jaar en dag. Het aantal beschikbare banen is dramatisch lager dan het aantal afgestudeerden.

Een andere ontwikkeling is de veranderde wetgeving rondom de zorgverzekeringen, waardoor de dienstverlening in de zorg niet langer wordt voorgefinancierd en er vaak met minder mensen gewerkt moet worden. Maar ook nieuwe inzichten –resulterend in bijvoorbeeld het actief terugdringen van “onnodige zorg”, zoals onder minister Ab Klink- zorgen voor minder medische handelingen.

Lees meer

 
Over Matchpartner

Matchpartner Zorg en Welzijn is een gespecialiseerd kwaliteitsbureau op het gebied van Werving & Selectie, Detacheringen, Mobiliteit, Advies en Projecten.

Door het inzetten van onze jarenlange ervaring en ons grote landelijke kandidatenbestand kunnen wij snel en kundig invulling geven aan tijdelijke en structurele personeelsaanvragen voor organisaties binnen de Zorg en Welzijn.

Is uw interesse gewekt?

Bezoek dan ook eens onze website 

Volkskrant over on(der)betaalde specialisten

Jonge medisch specialisten werken "voor niets" in het Academisch Medisch Centrum en het Rijnland Ziekenhuis. Lees meer

Antwoord Klijnsma op kamervragen
Staatssecretaris Jette Klijnsma (SZW) reageert op vragen van kamerleden Karabulut en Van Gerven (SP) over medisch specialisten. Lees meer
UWV verruimt mogelijkheden vrijwilligerswerk

WW-gerechtigden krijgen meer ruimte om vrijwilligerswerk te doen. Lees meer

Jonge Orde op Radio 1

Bas Hammer, bestuurslid van De Jonge Orde, over de problemen van jonge medisch specialisten op Radio 1. Beluister dit stuk

Waarom opeens een overschot?

Het huidige declaratiesysteem geeft geen prikkel om extra banen te creëren. Lees meer

Praktijkvoorbeeld: Werkervaringsplaats GGZ Oost-Brabant

Psychologe Esmay Haacke greep werkervaringsplaats bij GGZ Oost-Brabant met beide handen aan. Lees meer

“Hoogopgeleiden kunnen best schoffelen”
Artikel in het Maandblad voor Uitkeringsgerechtigden Lees meer