Langere griepgolf kost werkgevers 1,3 miljard euro door verzuim

De griepgolf die de afgelopen maanden over Nederland spoelde, heeft werkgevers 1,3 miljard euro aan ziekteverlof gekost, vooral door verzuim van mannen. Het bedrag is meer dan twee keer zoveel als het griepseizoen van een jaar geleden. Nog steeds zitten mensen ziek thuis met griep. Een oplossing kan misschien zijn om de griepprik breder beschikbaar te maken.

De kosten zijn becijferd door Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet. Uit de analyse van Acture blijkt dat mannen tijdens de griepgolf gemiddeld vaker snotterend thuis zitten. Vrouwen verzuimen 84% meer dan normaal door griep, mannen 116%.

Griepgolf duurt veel langer
Volgens Leo Bil, directeur sociale zekerheid van Acture, duurt de griepgolf van 2017-2018 langer dan gebruikelijk. Met 2 maal zoveel griepverzuim als gemiddeld tot eind maart is de griepgolf 2017-2018 landelijk veel zwaarder dan griepgolf 2016-2017.

“Nederland is zieker geweest. Uitgaande van 261 werkdagen per jaar, een gemiddeld jaarinkomen van € 30.000, een landelijke loonsom van € 206 miljard en de loonsom van klanten van Acture van 2016 en 2017 is een schatting gemaakt van de totale verwachte kosten van griepgolven. De griepgolf 2016-2017 kostte inclusief de uitloop tot het einde € 550 miljoen. De griepgolf 2017-2018 wordt meer dan twee keer zo duur, namelijk € 1,3 miljard."

Nog steeds relatief veel zieken
Bil hoopt dat de griepgolf afneemt nu het weer wat beter wordt, omdat er nog steeds relatief veel zieken zijn. “Het is ronduit zorgelijk dat dit zolang duurt. Wat dat betreft is het echt te hopen dat de griepprik volgend jaar net iets beter wordt afgestemd op de ‘modellen' zodat hij daadwerkelijk beter ‘aanslaat'. Want op deze manier worden werkgevers op kosten gejaagd en zitten werknemers ziek thuis. In beiden gevallen een verliessituatie.”

Acture geeft daarom in overweging om de griepprik in Nederland ook voor andere generaties gratis beschikbaar wordt gesteld. Dat kan de maatschappij flink wat opleveren.

Meeste ziekmeldingen in Groningen
Uit de cijfers over de afgelopen jaren blijkt dat Groningen met 3,5 maal zoveel griepverzuim koploper is. De noordelijke provincie wordt gevolgd door Zeeland, die vorig jaar nog de kroon spande. Flevoland dat over de lente- en zomermaanden het meeste griepverzuim heeft, kent opvallend weinig extra griepmeldingen in de herfst- en wintermaanden, slechts 18% boven het gemiddelde.

Bron: www.personeelsnet.nl