Al 150 reacties op landelijk meldpunt over verzuimbeleid in de zorg: 'zorgelijk'

Het meldpunt van vakbond CNV Zorg en Welzijn dat in kaart moet brengen hoe bedrijven in de zorg omgaan met zieke medewerkers, heeft in iets meer dan een week tijd al ruim 150 meldingen opgeleverd. CNV noemt de hoeveelheid en aard van de meldingen 'zorgelijk'.

De reacties die binnenkwamen op het landelijke Meldpunt fout verzuimbeleid van CNV Zorg en Welzijn hebben goeddeels een gelijke strekking. Ze gaan over het verplicht opnemen van vakantiedagen en het niet doorbetalen van ziektedagen, het zelf vervanging moeten regelen terwijl je ziek bent en het zelf cliënten moeten afbellen.

Carinova

Het meldpunt werd ingesteld vanwege de vele reacties die bij CNV binnen kwamen na de publiciteit over de ziekteverzuimregels van de Sallandse zorgaanbieder Carinova. Die had in een nieuw verzuimprotocol laten vastleggen dat medewerkers zelf vervanging moesten regelen of afspraken moesten maken om het werk op een ander moment in te halen. Nadat de Stentor daarover berichtte - waarna Tweede Kamerleden en minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees zich er bezorgd en kritisch over uitlieten - trok Carinova het fel bekritiseerde protocol in.

Zorgelijk

Voorzitter van CNV Zorg & Welzijn, Jan de Vries, noemt het aantal en de aard van de meldingen die binnenkomen 'zorgelijk'. ,,Wij gaan alle organisaties waar we een melding van fout verzuimbeleid over krijgen aanspreken en ons er hard voor maken dat dit wordt veranderd. Want je moet gewoon ziek kunnen zijn en doorbetaald worden. Ziek is ziek”.


Volgens Chantal van Dijk, CNV-bestuurder in Gelderland en Overijssel, komen de meldingen vanuit heel Nederland, waaronder dus uit deze regio. ,,Veelal gaat het om een enkele melding per werkgever, welke dat zijn willen we op dit moment nog niet zeggen. Het is namelijk niet onze bedoeling een zwartboek aan te leggen; we willen dingen verbeteren voor mensen die in de zorg werken."

Mismanagement

Van Dijk stelt dat de meeste bedrijven bovendien niet moedwillig verkeerd handelen. ,,Vanuit mijn werk als individueel belangenbehartiger bij CNV weet ik dat de regels vaak wel in orde zijn, maar dat soms sprake is van mismanagement." Door de betreffende organisaties te wijzen op hun foutief handelen, denkt CNV in veel gevallen voor verbetering te kunnen zorgen. Het meldpunt van CNV blijft voorlopig open.

Niet aan zuurstof? Dan komen werken

Een greep uit de dik 150 reacties die op het meldpunt van CNV Zorg en Welzijn binnen kwamen:
- ,,Je been breken is oké, andere ziekmeldingen worden niet gehonoreerd. Hiervoor moet je vrije dagen opnemen”
- ,,Migraine is bij ons ‘verzuim’, geen ziekte. Dus moet je vrij nemen”.
- ,,Mijn leidinggevende bepaalt telefonisch of ik ziek genoeg ben om thuis te mogen blijven.”
- ,,Als ik niet ‘aan het zuurstof zat’, moest ik komen werken”.
- ,,Ik haal het van je vakantiedagen af, want het is zo’n gedoe om je ziek te melden”.

Bron: destentor.nl