Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid

Het streven naar gezonde werknemers die zo weinig mogelijk ziek zijn is een streven van iedere werkgever. Het werken aan duurzame inzetbaarheid hoort bij goed werkgeverschap én is ook voor u als werkgever om meerdere redenen belangrijk. Aandacht voor verzuim is meer dan ooit noodzakelijk. Veel werkgevers hebben te maken met uitval van oudere werknemers die langer door moeten werken. En ook het aantal – vaak jongere - werknemers dat uitvalt met stressgerelateerde klachten is met name de afgelopen jaren enorm gegroeid.

Vanwege de urgentie van het onderwerp en de grote belangstelling voor – met name – de preventieve kant, namen Robidus en HR Praktijk het initiatief om een onderzoek te doen onder HR-professionals. We hebben vragen gesteld naar de oorzaken van verzuim. Ook zijn we uitgebreid ingegaan op de wijze waarop organisaties inzetten op preventie. En we hebben specifiek aandacht besteed aan de rol van de leidinggevende bij het verhogen van de inzetbaarheid van zijn of haar medewerkers.

In dit rapport presenteren wij de uitkomsten van het onderzoek. Daarmee willen wij meer inzicht geven in de wijze waarop organisaties in Nederland werken aan verzuimpreventie en aan de inzetbaarheid van hun werknemers.

Bron: www.hrpraktijk.nl