Fysieke belasting is beroepsziekte nummer 2

Verzuim door fysieke (over)belasting op het werk levert de BV Nederland een kostenpost van maar liefst 1,1 miljard euro per jaar op. Daarmee is het na werkstress de grootste oorzaak van werkgerelateerd verzuim. Wat zijn de belangrijkste oorzaken en in welke sectoren is de problematiek het grootst?

De klachten die voortvloeien uit fysieke belasting veroorzaken jaarlijks 29% van het werkgerelateerd verzuim in Nederland: 18% komt door overmatig zwaar werk, 11% door repetitief werk.

Oorzaken fysieke overbelasting
Wanneer de belasting zo groot is dat er daadwerkelijk klachten ontstaan, spreken we van overbelasting. Overbelasting kan verschillende oorzaken hebben.

De oorzaak van verzuim door fysieke belasting is meestal een verkeerde werkhouding, onnodig zwaar tillen of het langdurig uitvoeren van dezelfde handelingen.

Pijnklachten (RSI, tegenwoordig ook wel KANS) aan de schouder of bovenarm en aspecifieke lage rugpijn komen het meest voor.

Voorbeelden fysieke belasting
Er zijn twee soorten fysieke belasting. Statische en dynamische belasting. Statische belasting is de continue spierspanning die optreedt als gevolg van langdurig werken in dezelfde houding. Denk aan een stratenmaker, een postsorteerder of een kantoormedewerker achter een beeldscherm.

Dynamische belasting is de afwisseling tussen aan- en ontspanning van de spieren. Denk daarbij aan zware werkzaamheden in de zorg, bouw, land- en tuinbouw en visserij. Een verpleegkundige die bedlegerige patiënten moet wassen, voeden en verzorgen is constant aan het duwen, trekken en tillen. Of een dakdekker die de ene dag met zware rollen bitumen en gasflessen sjouwt en de volgende dag een zeer schuin dak van pannen moet voorzien. Het verrichten van veel typewerk is trouwens ook een vorm van dynamische belasting.

Verzuim per sector
Gemiddeld verzuimen 3 op de 10 Nederlanders met fysieke klachten door de gevolgen van kracht zetten, herhalende bewegingen of een ongezonde werkhouding. Fysieke belasting is een groot probleem in sectoren waar lichamelijk zwaar werk wordt verricht. In de bouwsector bijvoorbeeld is 44% van het werkgerelateerd verzuim het gevolg van fysieke belasting. Het percentage werkgerelateerde verzuimdagen is relatief hoog: 1,4%.

De zorgsector spant de kroon. 28% van het werkgerelateerd verzuim heeft fysieke belasting als oorzaak. Dat lijkt mee te vallen. Maar doordat liefst 18% van de totale beroepsbevolking in deze sector werkt, is het absolute verzuim een probleem van formaat.

Bron: www.hrpraktijk.nl