Sector logistiek negatieve uitschieter arbeidsverzuim na arbeidsongeval

In de sector vervoer en opslag verzuimen meer mensen na een arbeidsongeval dan gemiddeld in Nederland. De sector staat op plaats 2 achter werknemers van waterbedrijven en afvalbeheer.

Zo’n 1,2 procent van alle werknemers verzuimde vier of meer dagen als gevolg van een arbeidsongeval. Sector vervoer en opslag scoort met 1,9 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. In 2017 vonden er 93.000 arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim plaats. Dat zijn er meer dan werknemers in de voorafgaande jaren rapporteerden. In 2015 bijvoorbeeld waren dat er 73.000. De hoofdinspecteur van de Inspectiedienst luidde eind 2017 al de noodklok over het stijgend aantal ongevallen.

Het stijgende aantal ongevallen komt niet alleen doordat er in 2017 meer werknemers waren dan in 2015, waardoor dus ook meer werknemers een arbeidsongeval konden krijgen. De oorzaak ligt vooral bij het hogere aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2017 ten opzichte van 2015 (1,2 tegenover 0,9 procent).

Arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim
De helft van alle arbeidsongevallen (48.000) met minimaal 4 dagen verzuim doet zich voor in de zorg, industrie en handel. Deels komt dit doordat er veel werknemers in deze bedrijfstakken werkzaam zijn: samen bieden ze werk aan bijna de helft van de werknemers. Vervoer en opslag staat op plek 4 met 8000 ongevallen.

20.000 behandelingen op spoedeisende hulp
Jaarlijks leiden ongeveer 20 duizend arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim tot een bezoek aan de spoedeisende hulp. In drie kwart van deze gevallen is het meest ernstige letsel een botbreuk, ontwrichting, verstuiking of verrekking, wond of ander oppervlakkig letsel.

In een deel van de arbeidsongevallen ontvangt de werknemer medische hulp op de werkvloer. Het ging jaarlijks om gemiddeld 13 duizend werknemers in 2014/2017. In een op vijf van deze gevallen was het ernstigste letsel van psychische aard. Ongeveer even vaak ging het om wonden en oppervlakkig letsel, of om ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen.

Bron: www.logistiek.nl