Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019 over het 'dichten van de kloof'

Het dichten van de kloof tussen inwoners en overheid. Dat is de missie van Brandon Pouw, verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019. ‘Bij elke vorm van besluitvorming dient een inclusief en open proces plaats te vinden, waarbij voor iedereen ruimte is om mee te denken en mee te doen,’ stelt de beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken bij de provincie Zuid-Holland ambitieus.

Het opereren tussen rijk en gemeente, in ‘de luwte’ van de provincie, ligt Pouw goed. Bovendien is de provincie Zuid-Holland een platte organisatie. ‘Hier zit je al vrij snel met de bestuurder en gedeputeerde aan tafel om advies te geven. Die korte lijntjes bevallen mij prima.’

De jonge ambtenaar schreef de Handreiking Kernendemocratie. Hiermee wil de provincie gemeenten inspireren om de afstand tussen gemeenschap en gemeenten te verkleinen. ‘Het vertrouwen in de politiek neemt nog steeds af,’ vertelt hij. ‘In deze handreiking geven we tips aan gemeenten over hoe ze op dorps-, wijk- en buurtniveau inwoners kunnen betrekken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving.’

Maatwerk en verwachtingsmanagement zijn hierbij sleutelwoorden. Betrek bewoners in een vroeg stadium en laat ze zelf prioriteren wat zij belangrijk vinden, aldus Pouw. ‘Ook de kritische geluiden zijn van belang. Tegenspraak kan juist heel waardevol zijn, daar moeten we niet bang voor zijn. Het belangrijkste is dat we het goed organiseren. Als mensen zich niet gehoord voelen, haken ze af.’

Op dit moment is Pouw druk bezig met de participatievisie voor de provincie. ‘Op het gebied van participatie ligt er eigenlijk nog niets, laat staan iets wat aansluit bij de huidige tijd. Daar brengen we met deze visie verandering in.’

De provincie maakt steeds vaker gebruik van online instrumenten. Pouw initieerde en presenteerde een interactieve webinar over de visie op natuur en water en zette een online community op voor de Omgevingsvisie. ‘De digitalisering gaat zo snel. Wij jonge ambtenaren zijn opgegroeid in een andere context dan onze oudere collega’s en dat merk je. Op dit vlak hebben we echt toegevoegde waarde, zeker in combinatie met de ervaring van die oudere collega’s.’

Bron: Platformoverheid