Ingrijpende reorganisatie ZW-Arbo UWV

Op dinsdag 14 juli zijn medewerkers binnen SMZ en Uitkeren geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen ZW-Arbo. Werkzaamheden van ZW-Arbo worden overgeheveld naar Uitkeren. Dit heeft ingrijpende consequenties voor zowel de uitvoering als voor de medewerkers van zowel SMZ als Uitkeren. Welke exacte consequenties dit voor de medewerkers heeft, is echter nog niet bekend.

Al langere tijd hing een wijziging bij SMZ omtrent ZW-Arbo boven de markt. Daarbij is zelfs het scenario dat ZW-Arbo bij UWV zou verdwijnen denkbaar geweest. Gelukkig is inmiddels bepaald dat UWV de werkzaamheden blijft uitvoeren, maar wel in gewijzigde vorm. Dit heeft mede te maken met de bezuinigingsdoelstelling vanuit de overheid. De werkzaamheden die werden uitgevoerd binnen ZW-Arbo worden overgeheveld van SMZ naar Uitkeren. Dit heeft gevolgen voor de medewerkers die het werk direct uitvoeren. De functie van verzuimbeheerder en reïntegratiebegeleider komt te vervallen. Er komt een nieuwe functie van casemanager. Daarnaast zullen echter ook diverse andere functies binnen SMZ en Uitkeren geraakt worden.

Adviesaanvraag

Er komt een nieuwe functie van casemanager. Dit is een nieuwe functie op HBO-niveau. Hoe deze functie eruit zal zien, is nog niet bekend; de functie moet nog beschreven worden. Ook is nog niet bekend wat de eis van het HBO-niveau precies gaat betekenen. Betekent dit dat je een HBO-diploma moet hebben? Hoe wordt er precies geplaatst? Hoeveel medewerkers kunnen er dan geplaatst worden? Wat betekent deze wijziging voor de Verzekeringsartsen, de Arbeidsdeskundigen, de Teamondersteuners, de Procesbegeleiders?

Vragen waarop nu nog geen antwoorden te geven zijn. De adviesaanvraag waarin de plannen uitgewerkt en beschreven zijn, wordt naar verwachting eind van dit jaar ingediend bij de Ondernemingsraad. Die zal daar dan van alles van vinden en uiteindelijk een advies over geven. Door de gesprekken over de adviesaanvraag kan het uiteindelijke plaatje zijn bijgesteld. Daarom is het nu nog te vroeg om conclusies te trekken en daarop te anticiperen.

Informatie

Het leek ons goed u te informeren over deze ontwikkeling. Ook CNV Dienstenbond weet op dit moment niet meer dan u is verteld. Ongetwijfeld net als u, schrikken wij van deze ingrijpende wijziging. Enerzijds zijn we opgelucht dat er toch werk wordt behouden. Anderzijds betekent het wel dat de nieuwe werkwijze veel gaat betekenen en mogelijk boventalligheid met zich meebrengt. Ook het lange traject, waarbij medewerkers pas medio 2016 weten waar ze aan toe zijn en wat dit voor hen betekent, is zorgwekkend. Op 3 september staat een Open Overleg gepland waarbij UWV ons zal bijpraten over deze ontwikkeling. We zullen u uiteraard op de hoogte houden.

Bron: www.cnvdienstverbond.nl