Hoger verzuim dwingt De Goudse tot overvoer verzekerden naar nieuw product

De Goudse brengt per 1 januari 2019 alle bestaande polissen over naar haar vernieuwde verzuimverzekering. Het nieuwe product heeft nieuwe voorwaarden en een nieuw, hoger tarief dat beter aansluit op het risicoprofiel. In eerste instantie waren de vernieuwingen alleen van toepassing voor nieuwe polissen.

Hoger verzuim dwingt De Goudse tot overvoer verzekerden naar nieuw product
Bij de vernieuwde verzuimverzekering wordt het maximaal te verzekeren loon per werknemer verhoogd naar € 125.000 en zijn werknemers verzekerd tot de AOW-leeftijd, ook als die in de toekomst verder door stijgt. Als de verzekering wordt afgesloten in combinatie met arbodienstverlening via De Goudse is er naast een re-integratiebudget (van € 4.000) nu ook een preventiebudget van € 500 per dreigend zieke werknemer. Bij bepaalde productcombinaties wordt dit verdubbeld naar € 1.000.

Hogere premie
Voor veel verzuimrelaties met een bestaande verzuimpolis betekent het nieuwe product ook dat de premie op 1 januari omhoog gaat. Volgens directeur Commercie Bernardo Walta (foto) heeft dit onder andere te maken met de landelijke toename van het verzuim. “Het verzuimpercentage was in het eerste kwartaal van 2018 volgens het CBS 4,9%. Het is meer dan tien jaar geleden dat dit zo hoog was. Daarnaast baseren we de premie nu meer op de risico’s, terwijl in het verleden de nadruk vooral lag op de schadelast van de afgelopen jaren.”

Bron: www.amweb.nl