Ambtenaren profiteren het minst van stijging netto loon

Donderdag 3 jan 2019

Het nettobedrag dat op de loonstrookjes van januari staat, is hoger dan dat van vorige maand. Voor vrijwel alle werknemers stijgt het nettoloon. Ambtenaren profiteren er echter het minste van, zo blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en pensioenpremies vanaf januari 2019.

Grootste stijging

Vooral werknemers met een laag of midden inkomen profiteren van de lagere belasting. De grootste nettoloonstijging is te zien bij werknemers in de sector Metaal & Techniek met een inkomen van 3.250 euro: zij zien hun maandloon met 63 euro stijgen ten opzichte van 2018.

Ambtenaren

Ambtenaren hebben door hogere pensioenpremies minder geluk en profiteren het minst. Bij een modaal loon betalen ambtenaren 8 euro meer pensioenpremie. Hierdoor stijgt het loon met 46 euro. Ambtenaren die twee keer modaal verdienen, betalen 25 euro meer pensioenpremie. Hun loon stijgt daardoor met 45 euro. Ambtenaren die drie keer modaal verdienen, leveren maandelijks 4 euro in.

Minimumloon

Voor werknemers met een modaal inkomen (2.778 euro) stijgt het nettoloon met 56 euro per maand. Dit is een gevolg van de hogere heffingskortingen en de daling van het belastingtarief in de tweede en derde schijf van 40,85 procent naar 38,10 procent. Mensen met een minimumloon zien per januari 36 euro meer op hun loonstrook staan. Hierin is de halfjaarlijkse aanpassing per januari van het minimumloon meegenomen.

Arbeidskorting

De netto vooruitgang vlakt af vanaf een loon van 5.000 euro per maand. Hoewel deze werknemers profiteren van de lagere belasting, wordt de arbeidskorting sneller afgebouwd. Iemand met een salaris van twee keer modaal gaat er 56 euro op vooruit; wanneer echter 2,5 keer modaal binnenkomt (6.944 euro) is de stijging met 29 euro een stuk minder. Bij drie keer modaal stijgt het nettoloon met 43 euro. Dat komt met name doordat het toptarief daalt van 51,95 procent naar 51,75 procent.

Vakantiegeld en 13e maand

De belastingmaatregelen hebben in veel gevallen een negatief effect op het vakantiegeld en bijzondere beloningen zoals een 13e maand. Door de snellere afbouw van de arbeidskorting is vaak meer belasting verschuldigd in vergelijking met 2018 – met name bij hogere inkomens. Een modaal inkomen levert 3 euro vakantiegeld in, bij twee keer modaal is dat meer dan 117 euro.

Werkgevers

Over de hele linie stijgen de kosten voor werkgevers in 2019. Weliswaar dalen de sectorpremies, maar werkgevers zijn meer kwijt aan andere algemene bijdragen zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de algemene werkloosheidspremie (Awf). Ook hier drukken in de sector overheid de lasten het zwaarst, met name vanwege de pensioenlasten op de werkgeverskosten. Dat kan een werkgever tot wel 160 euro per maand extra kosten per ambtenaar.

Bron: BinnenlandsBestuur.nl